เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง

ประวัติย่อ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของกำนันเข็ม และนางขุ้ม กัลยาณพงศ์ ในวัยเด็กร่างกายเคยเป็นอัมพาตเคลื่อนไหวไม่ได้ มีหมอมารักษาด้วยสมุนไพรจนหาย เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดใหญ่และโรงเรียนวัดจันทาราม เรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนพระพุทธเจ้า...

ประวัติย่อ เป็นนามปากกาของอัญชลี วิวัธนชัย เกิดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2495 ในครอบครัวของชาวธนบุรี ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนราชินี และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำเร็จอักษรศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2516 ปี 2527 เรื่องสั้นเรื่องแรกชื่อ "แม่ครับ" ลงตีพิมพ์ในนิตยสาร ลลนา และไ...

ประวัติย่อ การศึกษาและงานจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา เริ่มงานเป็นผู้สื่อข่าวให้กับหนังสือพิมพ์ "ประชาชาติธุรกิจ" และจับพลัดจับผลูไปเป็นผู้ช่วยผู้กำกับมิวสิควิดีโอให้กับบริษัทคีตาเรคคอร์ดอยู่เป็นปี มาพบรักแท้กับงานเขียนบทสารคดีเมื่อเข้าทำงานให้กับบริษัทแปซิฟิ...

ประวัติย่อ อัศศิริ ธรรมโชติ นักเขียนเรื่องสั้น เจ้าของรางวัลซีไรท์ปี พ.ศ. 2524 เกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จบชั้นมัธยมปีที่ 4 จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน แล้วมาศึกษาต่อที่โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา กรุงเทพมหานคร หลังจากเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติแ...

ประวัติย่อ เกิดวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2470 ที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นบุตรคนที่ 3 ของขุนปัญจพรรคพิบูล(พิบูล ปัญจพรรค์) และนางกระแส(โกมารทัต) ปัญจพรรค์ บิดารับราชการกระทรวงมหาดไทย โยกย้ายไปเป็นนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดหลายแห่ง พี่สาวคนโตชื่อชอุ่ม ปัญจพรรค์ เป็นนักประพันธ์ที่มีชื่...

อิศรา อมันตกุล ประวัติย่อ นายอิศรา เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2464 เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวน 10 คน ของ นาย ม.ชาเลย์ และ นางวัน จบชั้นประถมศึกษา จาก โรงเรียนบำรุงวิทยา ถนนจักรพงษ์ และสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา (ปีที่ 8) จาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ในปี พ.ศ. 2472 โดยมีคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษสู...

ประวัติย่อ งานและหน้าที่ราชการ - หัวหน้าฝ่ายวัสดุการศึกษา กองการฝึกหัดครู กรมการฝึกหัดครู - หัวหน้าฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง - ผู้ช่วยเลขานุการกรม กรมการศึกษานอกโรงเรียน - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอก - ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ประเภ...

คุณอุดม วิเศษสาธร เป็นชาวหมู่บ้านท่าเข็น ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา จบปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านพัฒนาเศรษฐกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เคยทำงานที่การพลังงานแห่งชาติ และธนาคารทหารไทย และอดีตผู้อำนวยการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้าน...

เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2518 เป็นนักเขียนรางวัลซีไรท์ ปี พ.ศ. 2552 กับนวนิยายเรื่อง ลับแล, แก่งคอย อุทิศเป็นคนอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จบการศึกษาจากโรงเรียนแสงวิทยา และโรงเรียนวัดศิลป์ราชพินิจ อำเภอแก่งคอย จากนั้นเข้าศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เรียนด้านศิลป...

ประวัติย่อ อุเทน พรมแดง เป็นนักเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายชาวไทย ได้รับรางวัลเกี่ยวกับวรรณกรรมมากมาย จบประถมศึกษาจาก โรงเรียนวัดตะพังคลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จบมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชาการสื่อสาร...

ประวัตินักเขียนชื่อ อุรุดา โควินท์(ชมพู) ประวัติย่อ อุรุดา โควินท์ เป็นชื่อสกุลจริง เกิดที่จังหวัดเชียงราย จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยพายัพ สาขาบัญชีจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากเรียนจบก็มาประกอบอาชีพเป็นพนักงานธนาคารอยู่ถึง 7 ปี จึงเกิดความอิ่มตัวกับงานรู้สึกว่าทำไปแล้วเริ่มเบื่อไม่สนุกจึงเริ่มเปลี่...

แฮร์มันน์ เฮสเส (ค.ศ. ๑๘๗๗ – ๑๙๖๒) เกิดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๗๗ ในเมืองคาล์ฟ เมืองเล็ก ๆ ใกล้ป่าดำ พื้นเพทางพ่อเป็นชาวเยอรมัน แม่มีเชื้อสายเยอรมัน-สวิส พ่อและตาเป็นมิชชันนารี ทำงานกับโรงพิมพ์ ตานั้นเคยเป็นมิชชันนารีอยู่ที่อินเดีย พ่อของเฮสเสเคยไปช่วยงาน ในระยะเวลาหนึ่งก่อนจะกลับมา...

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :