เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง

ประวัติย่อ โกวิท เอนกชัย เกิดวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๑ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา วรรณกรรมของท่านมีทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง แถมยังมีภาพประกอบสวยงามจากฝีมือของผู้เขียนเองอีกด้วย ผลงานที่เขียนเป็นร้อยกรองคือ นิราศยุโรป นิราศหิมาลัย และกุศลเสน่หา และเขียนเป็นร้อยแก้วคือ เค้าขวัญวรรณกร...

ประวัติโดยย่อ แขไข เทวิณ เป็นนามปากกาของ จงกลณี พุทธิแพทย์ ธิดาของขุนจักรวิจารณ์บดีและนางจักรวิจารณ์บดี เกิดเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2471 ที่เชียงใหม่ บิดารับราชการเป็นนายช่างทาง จึงต้องย้ายที่อยู่ไปตามต่างจังหวัดเสมอ ๆ จบการศึกษาชั้นต้นจากโรงเรียนมาแตร์เดอี และจบเตรียมอุดมจากมหาวิทยาลัยธรรมศ...

ประวัติย่อ แขคำ ปัณณะศักดิ์ เป็นชาวเชียงใหม่ เกิดเมื่อ 11 พฤษภาคม 2514 จบ ป.6 โรงเรียนบ้านบ้านเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ม.3 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ปวช. และ ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ใช้วุฒิ ปวส.บริหารธุรกิจ-การตลาด สอบเข้าทำงานธนาคารและศึกษาไปด้...

ประวัติย่อ คมทวน คันธนูเป็นกวี นักเขียนเรื่องสั้น บทความและนวนิยาย ชื่อจริง ประสาทพร ภูสุศิลป์ธร เกิดเมื่อ พ.ศ. 2493 ที่กรุงเทพฯ เขาเริ่มเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนดรุณวัฒนา เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนชิโนรส และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จบการศึกษาจากคณะวารสารศาส...

ประวัติโดยย่อ อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราช จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ สำเร็จนิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อนได้ทุนรัฐบาลไปเรียนต่อด้านเดียวกันที่มหาวิทยาลัยคอร์แนลล์ (Cornell) ประเทศสหรัฐอเมริกา เขากลับมาทำงานใช้ทุนในส่วนราชการและหน่...

ประวัติโดยย่อ คารม ธรรมชยากร หรือที่คุ้นเคยกันในนามปากกาชิด ชยากร หรือปริศนา ปรัศนี เกิดและใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา จบการศึกษาปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา, ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา, บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เคยใช้ชีวิตวัยทำงานอยู่...

ประวัติย่อ คำพูน (หรือชื่อเดิมว่านายคูน) บุญทวี เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๔๗๑ ที่บ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล กิ่งอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร บิดาเป็นครูประชาบาล ชื่อนายสนิท บุญทวี มารดาชื่อนางลุน บุญทวี เป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้องทั้งหมด ๗ คน สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ ที่โรงเรียน...

ประวัติย่อ เกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2473 ที่บ้านหนองสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 7 คน ของนายสวย และนางขำ ศรีนอก ซึ่งมีอาชีพทำนา จบชั้นมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนประจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาสอบเทียบชั้นมัธยมตอนปลายได้จึงสมัครเข้าเรียนท...

งามพรรณ เวชชาชีวะ ประวัติย่อ งามพรรณ เวชชาชีวะเกิดเมื่อวันที่27 มกราคม 2506 ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เริ่มเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนศรีวิกรม์ จบปริญญาตรีสาขาภาษาฝรั่งเศส(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับประกาศนียบัตรการแปล(อังกฤษ-ฝรั่งเศส-อิตาเลียน) จากโรงเรียนล...

นักเขียนชาวไทย เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ที่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ศึกษาที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นครศรีธรรมราช เป็นช่างเขียนรูป เป็นนักแต่งเพลง ร้องเพลง เล่นกีตาร์ พร้อมๆ กับเขียนหนังสือ แปลเรื่องสั้นของตัวเองไว้จำนวนหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลงานของตนเองกับนักเขียนชั้นเย...

ประวัติโดยย่อ จรัล พากเพียร เป็นนักเขียนที่ใช้นามปากกาว่า ญิบ พันจันทร์ เกิดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2494 ที่ จ.ตรัง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (ปัจจุบัน-มหาวิทยาลัยทักษิณ) ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน และรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขาเริ่มเขียนหนังสือเมื่อ พ....

ประวัติย่อย : คงเป็นเพราะงานวรรณกรรมเป็นงานศิลปะ เราจึงไม่อาจวัดค่ามันด้วยวิธีชั่งตวงวัด ซึ่งให้ผลที่ชัดเจนเหมือนวิทยาศาสตร์ได้ เราเพียงแต่ใช้ความรู้สึก และอ่านอารมณ์ของเราในขณะเสพงานวรรณกรรม นั่นเป็นความจริงในใจของ จรูญพร ปรปักษ์ประลัย นักวิจารณ์วรรณกรรม ดีกรีรางวัลกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุว...

ประวัติย่อ จันตรี ศิริบุญรอด เกิดที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 แผนกวิทยาศาสตร์ ทำงานครั้งแรกที่กรมเชื้อเพลิง หลังลาออกจากงานได้สมัครเป็นครูในโรงเรียนหลายแห่ง ช่วงปี พ.ศ. 2493-2496 จันตรีเริ่มเขียนนิยายและบทความทางวิทยาศาสตร์เผยแพร่ในวงแคบ ๆ ขณะเป็นครูสอนวิทยา...

ประวัติย่อ เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2477 ที่บริเวณตลาดสมเด็จ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ธนบุรี บิดามาจากประเทศจีน มารดาเป็นคนจีนเกิดในเมืองไทย เมื่ออายุได้เก้าขวบถูกเกณฑ์เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนเทศบาลสอง วัดพิชัยญาติ เรียนเพียงแค่ชั้นมูลก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ไม่มีกาสเรียนจากสถาบันใดอีก เ...

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :