เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง
ห้องรับแขก (ร่วมวงสนทนาตามประสาญาติน้ำหมึก)
 
ประกวดเรื่องสั้นหัวข้อ "ฮีโร่" กับมะลิพับลิชชิง
ชื่อผู้โพสต์ : elephant
nus.sy.ka@hotmail.com
04-01-2013 / 18:33:06
 
Tag :

ประกวดเรื่องสั้น หัวข้อ ฮีโร่ / Mali publishing award 2013

 

สำนักพิมพ์มะลิ เชิญชวนผู้สนใจ ไม่จำกัดเพศและวัย เข้าร่วม ประกวดเรื่องสั้น หัวข้อ ฮีโร่ ความยาวขนาด 2-4 หน้ากระดาษ A4 ชิงเงินรางวัลรวม 9,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

mali publishing award 2013 ประกวดเรื่องสั้นภายใต้หัวข้อ "HERO"
กติกา

  • ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิ ไม่จำกัดอายุ และไม่จำกัดจำนวนผลงานต่อหนึ่งบุคคล
  • เรื่องที่เล่าต้องไม่พาดพิงสถาบัน ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง ผลงงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผุ้ เดียว
  • เรื่องเล่าต้องเป้นภาษาไทย ความยาวขนาด 2-4 หน้ากระดาษ A4 ต้นฉบับเป็นตัวหนังสือ cordia ขนาด 14 พอยท์
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน
  • ผลงานทุกชิ้นที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์มะลิ

รางวัล

  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 2500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลขวัญใจมะลิ 4 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ส่งผลงานมาที่
- บ้านเลขที่ 20 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย17 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
- หรือ emali : malibook.publishing@gmail.com
- ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องแนบเสาเนาบัตรประชาชนมาด้วย
- ปิดรับผลงานวันที่ 31 มีนาคม 2556 (นับเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ประกาศผลวันที่ 30 เมษายน 2556 ทางหน้า website


 แสดงความคิดเห็น
กติกาแสดงความคิดเห็น
เขียนข้อความ
ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :