เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง
หนังสือเล่มโปรดของคุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

                คุณเจน  นำชัยศิริ  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  จากการที่จบการศึกษาและการทำงานที่คลุกคลี กับวงการอุตสาหกรรมไทยมาเกือบทั้งชีวิต ทำให้คุณเจน ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน  จากแนวคิดการบริหารงานของคุณเจนที่เราทราบมาว่า ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ทางด้านใด ทั้งด้านส่วนตัว หรือหน้าที่การงาน การที่เข้าไปเป็นสมาชิกหรือกรรมการขององค์กรใดก็ตามเราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด การเป็นผู้นำยึดหลักว่าต้องรู้กว้าง มองไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิจารณาตัดสินใจทั้งเรื่องงานและเรื่องคน การที่เราตัดสินเรื่องคนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดต้องรับข้อมูลให้กว้างเพราะการวางแผนหรือการทำงานใดๆ ในการกำหนดทิศทางผู้บริหารมีหน้าที่ตัดสินใจ มีหน้าที่แก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ แต่ต้องตัดสินด้วยความเป็นธรรม

 

 

 

             ทางประพันธ์สาส์นเลยสอบถามถึง หนังสือเล่มโปรดของคุณเจน ที่ทำให้ส่งผลถึงแนวคิดและการทำงานของท่าน  คุณเจนเล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนจะอ่านหนังสือเยอะ ชอบแนวนิยายวิทยาศาสตร์ แนวสืบสวนสอบสวน อย่างของ  ไอแซค อาซิมอฟ  แต่เล่มที่อ่านล่าสุด ชื่อว่า Start-up Nation : The Story of Israel's Economic Miracle เขียนโดย  Dan Senor  และ Saul Singer ได้รับมาจากทูตอิสราเอล  ที่พูดถึงเรื่องประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่บ่มเพาะของเหล่าสตาร์ทอัพ อ่านแล้วได้ประโยชน์มากๆ ได้ทราบถึงแนวคิด ของกลุ่มคนสตาร์ทอัพ  ซึ่งเล่มนี้มีแปลเป็นภาษาไทยแล้ว  เลยซื้อมาแจกผู้อื่นบ้างเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์  และตอนที่ไปยุโรปเจอเล่มฉบับภาษาอังกฤษ เลยซื้อกลับมาทันที 

 

 

 

 

               และอีกเล่มที่ชอบ ชื่อหนังสือ Clean Disruption of Energy ของ Tony Seba พูดถึงเรื่องนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ที่ใช้น้ำมันจะหายไปหมด จะมีเทคโนโลยี 4 อัน ที่จะทำให้คำพยากรณ์ของเขาเกิดขึ้นจริง คือ 1. เทคโนโลยีของแบตเตอร์รี่ 200 ไมล์ ต่อการชาร์ตไฟ 1 ครั้ง  2. ยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องยนต์เคลื่อนไหวไม่กี่ 10 ชิ้น แต่รถยนต์ปกติมีเครื่องยนต์ที่เคลื่อนไหวถึงกว่า 2,000 ชิ้น ทำให้ลดการสึกหรอลดลงไปได้อย่างมหาศาล และอัตราเร่งดีกว่าลดที่ใช้น้ำมัน  3. ยานยนต์ที่ไม่ต้องมีคนขับ โดยยิงตัวอินฟราเหรดออกไป จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีรถบนถนนอยู่กี่คัน มีสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรคใดๆ ต่อการขับขี่หรือไม่ และยานยนต์ประเภทนี้จะมีราคาจะถูกลงเรื่อยๆ  และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุยากกว่า ที่มีคนขับ  4. เทคโนโลยีพลังงานโซลาเซลล์  ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน และสามารถเลือกความสะอาดของพลังงานโซล่าเซลล์ที่นำมาใช้ได้

 

                ฟังดูแล้วช่างน่าตื่นเต้น จากหนังสือเล่มที่คุณเจนเล่าให้เราฟังนั้น เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและจะเป็นประโยชน์แก่โลกในอนาคตของเรา ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ อย่าง ทั้งแนวความคิด ทัศนคติ การรู้จักนำความรู้ มาต่อยอด เพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าและเป็นโทษน้อยที่สุด  ความสำเร็จนั้นย่อมเกิดการล้มเหลว แล้วนำข้อผิดพลาดที่ได้ มาปรับปรุงแก้ไข ประพันธ์สาส์นเชื่อว่าการเรียนรู้นั้นไม่มีจุดสิ้นสุด ถ้าเราจมปลักกับสิ่งเดิม เราก็จะก้าวไปข้างหน้าไม่ได้  

 

จำนวนผู้เข้าชม 4800    
ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :