เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง

ประวิติย่อ

       ไกรฤกษ์ นานา  เป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2500 เรียนชั้นประถมถึงชั้น ม.ศ.4 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก  หลังจากนั้นได้ติดตามพี่ชายไปเรียนต่อที่สถาบัน Thurrock Technical College ประเทศอังกฤษ จนได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพการท่องเที่ยว จึงเดินทางกลับประเทศไทย เริ่มทำงานเป็นมัคคุเทศก์ที่บริษัท เอ็มดีทัวร์ แอนด์ ทราแวล และทำอาชีพนี้อยู่ตลอด 20ปี จนเชี่ยวชาญและชำนาญการท่องเที่ยวประเทศในแถบยุโรป โดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นขุมทรัพย์เอกสารเก่าของสยามประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่จุดประกายให้เขาเขียน พระพุทธเจ้าหลวงในโลกตะวันตก อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นที่กล่าวขานฮือฮากันมากตั้งแต่ครั้งตีพิมพ์ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม รายเดือน  สำหรับรูปภาพสมัยรัชกาลที่ 5 อายุนับร้อยปี  ผู้เขียนได้ได้พลิกแพลงกลยุทธ์การสืบสวนประวัติศาสตร์ใหม่โดยเริ่มจากอ่านรูปแล้วจึงนำไปค้นเรื่อง จนได้ผลที่แปลกแหวกแนวต่างจากเรื่องที่เคยผ่านมา

 

งานเขียนครั้งแรก 

หนังสือศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษในชื่อว่า ประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารรัชกาลที่ 5 พระพุทธเจ้าหลวงในโลกตะวันตก และหนังสือเรื่องอื่นๆอีกมากมาย

 

ผลงานรวมเล่ม

 

-   การเมืองนอกพงศาวดารรัชกาลที่ 5 (เสด็จประพาสยุโรป)

-   สยามที่ไม่ทันได้เห็น (พิมพ์กระดาษอาร์ตมัน 4 สี)

-   พระมหากษัตริย์โลกไม่ลืม เล่ม 1

-   พระมหากษัตริย์โลกไม่ลืม เล่ม 2

-   สยามกู้อิสรภาพตนเอง

-  กรณีประชวรจนถึงสวรรรคตและพระราชหัตถเลขาฉบับสุดท้ายในรัชกาลที่ 5 [บทความ]  

-   ปิยมหาราชานุสรณ์ (ปกแข็งปกอ่อน)

-   หน้าหนึ่งในสยาม ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์

-   ค้นหารัตนโกสินทร์ สิ่งที่เรารู้อาจไม่ใช่ทั้งหมด

-   เบื้องหลังสัญญาเบาริ่งและประวัติภาคพิสดารของ Sir John Bowring

-   ไขปริศนาประเด็นอำพราง ในประวัติศาสตร์ไทย

-   ค้นหารัตนโกสินทร์ 2: เทิดพระเกียรติ 100 ปี วันสวรรคตรัชกาลที่ 5

-   ค้นหารัตนโกสินทร์ 4 สิ่งที่เรารู้ อาจไม่ใช่ทั้งหมด

-   500 ปีสายสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส

-  ร้อยภาพ ร้อยแผ่นดิน ร้อยปีแห่งวันสวรรคต สมเด็จพระปิยมหาราช : King Chulalongkorn's Centenary

-   Memorial (ปกแข็ง)

-   พระพุทธเจ้าหลวงในโลกตะวันตก

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :