เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง

 

ประวัติย่อ 

       เกิดเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2506 ที่บ้านโคกก่อง ตำบลโคกก่อง อำเภอวารินชำราบ(ปัจจุบันขึ้นกับอำเภอสำโรง) จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มต้นงานเขียนด้วยการเขียนบทกวีเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงานได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเรียนอยู่ปีที่ 2 (พ.ศ.2527) จากนั้นก็เขียนเรื่อยมา ผลงานรวมเล่มทั้งในชื่อจริงและนามปากกา  ผลงานที่ยังไม่ได้รวมเล่ม มี บทกวี เรื่องสั้น นิยายและเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์งานแปลบทความและงานเขียนคอลัมน์ตามนิตยสารและหนังสือพิมพ์

 

เริ่มต้นอาชีพทำหนังสือครั้งแรกเมื่อปี 2531 ประจำกองบรรณาธิการ BOOK REVIEW บรรณาธิการสำนักพิมพ์ยาดอง บรรณาธิการสำนักพิมพ์คณาธร ผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสารหมายเหตุ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย บรรณาธิการนิตยสารวิทยาศาสตร์อนาคต COPY EDITOR สำนักพิมพ์ 222 บรรณาการนิตยสารท่องเที่ยว Southern Thailand Cities of Variety บรรณาธิการวารสารกฏหมายภาษี Tax and BusinessLawMagazineลาออกจากอาชีพทำหนังสือเมื่อปี 2542

 

ผลงานรวมเล่ม

       -ผลิบาน(บทกวี)

-จากภูผาถึงทะเล (บทกวี)

-มิใช่ความรักจากสรวงสวรรค์ (บทกวี)

-ไปตามจดหมาย (เรื่องสั้นลาวแปล)

-หุบเขาแสนงาม (นิยายเยาวชนแปล)

-เสื้อคลุมแห่งความรัก (นิทานแปล)

-ธิดาแห่งดอกไม้ (นิทานแปล)

-สู่สรวงสวรรค์ (เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์)

-ผีเสื้อป่า (นิยายเยาวชน)

-หอมกลิ่นแผ่นดินหนาว(นิยายเยาวชน)

 

 

ปัจจุบัน

     -ปัจจุบันเป็นตัวแทนประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตอยุธยา อลิอันซ์ ซีพี จำกัด (มหาชน)

 

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :