เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจกไฟล์ “บัญชีรายรับ-รายจ่าย” ให้คนไทยโหลดไปใช้กันฟรีๆ!!

การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นการบริหารจัดการเงินเบื้องต้นที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างวินัยในการออม การจดบันทึกรายรับและรายจ่ายที่ถูกต้อง ครบถ้วนนั้น จะทำให้รู้ถึงแหล่งที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่ายประจำวัน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆ ซึ่งจะช่วยในการควบคุมและบริหารจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ จึงได้จัดทำไฟล์บัญชีรายรับ-รายจ่าย โดยโปรแกรม excel พร้อมกับแจกให้คนไทยได้ดาวน์โหลดไปใช้กันฟรีๆ ปีใหม่นี้ มาเริ่มต้นสิ่งดีดีพร้อมกันนะคะ

ดาวน์โหลดไฟล์บัญชีรายรับ-รายจ่าย

 

จำนวนผู้เข้าชม 919    
ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :