เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง

ประวัติย่อ อนันต์ แจ้งกลีบ เป็นนักเขียนแนวชวนหัว สนุกสนาน เริ่มต้นเขียนมาตั้งแต่เริ่มรับราชการ มีผลงานที่ขึ้นด้วย คำว่า "ยิ้ม" มากมาย เช่น ยิ้มพิมพ์มือ, ยิ้มเปียก, ยิ้มนายอำเภอ เป็นต้น เป็นที่ชื่นชอบของนักอ่าน นามปากกา - อนันต์ แจ้งกลีบ ผลงานรวมเล่ม - ยิ้มพิมพ์มือ - ยิ้มเปียก...

เกิดวันที่ (15 สิงหาคม พ.ศ. 2444 ) ครูสอนภาษาไทย นักหนังสือพิมพ์ นักเขียนเรื่องสั้นแนวชวนหัว เจ้าของนามปากกา ฮิวเมอริสต์ และ L.ก.ฮ. ได้รับการยกย่องเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น รางวัลพระเกี้ยวทองคำ และรับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (หัสคดี) ประจำปีพุทธศักราช 2529 อีกทั้งได้รับมอบพ...

ประวัติย่อ อภิชาติ รอดวัฒนกุล เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนช่างศิลป์ หลังจากนั้นได้ศึกษาต่อที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นการ์ตูนนิสต์อิสระตั้งแต่เรียนจบจนถึงปัจจุบัน นามปากกา - อภิชาติ รอดวัฒนกุล ผลงานรวมเล่ม - แม่โขง - วิกฤตดาว พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2...

ประวัติย่อ เป็นนามปากกาของจงกลนี สุวรรณทรรภ เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2486 เป็นศิษย์เก่าเขมะสิริอนุสรณ์ และสตรีวิทยา จบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2508 และเป็นอาจารย์คณะนี้ตั้งแต่ปี 2511 ถึงปี 2517 จึงได้ขอลาออกจากราชการ เริ่มงานเขียนนวนิยายตั้งแต่ยังเรียนชั้นมัธ...

ประวัติโดยย่อ เป็นชื่อที่พระพุทธเจ้าหลวงได้พระราชทานให้ เป็นบุตรีของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้บังคับการทหารบกราบที่ 14 จังหวัดเพชรบุรี เคยเป็นนักเรียนประจำอยู่ที่ปีนัง ต่อมาได้มาเป็นนักเรียนประจำที่โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ พบรักกับมนัส จรรยงค์เมื่อเข้าไปเป็นเป็นครูสอนดนตรีไทยป...

ประวัติย่อ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของกำนันเข็ม และนางขุ้ม กัลยาณพงศ์ ในวัยเด็กร่างกายเคยเป็นอัมพาตเคลื่อนไหวไม่ได้ มีหมอมารักษาด้วยสมุนไพรจนหาย เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดใหญ่และโรงเรียนวัดจันทาราม เรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนพระพุทธเจ้า...

ประวัติย่อ เป็นนามปากกาของอัญชลี วิวัธนชัย เกิดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2495 ในครอบครัวของชาวธนบุรี ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนราชินี และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำเร็จอักษรศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2516 ปี 2527 เรื่องสั้นเรื่องแรกชื่อ "แม่ครับ" ลงตีพิมพ์ในนิตยสาร ลลนา และไ...

ประวัติย่อ การศึกษาและงานจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา เริ่มงานเป็นผู้สื่อข่าวให้กับหนังสือพิมพ์ "ประชาชาติธุรกิจ" และจับพลัดจับผลูไปเป็นผู้ช่วยผู้กำกับมิวสิควิดีโอให้กับบริษัทคีตาเรคคอร์ดอยู่เป็นปี มาพบรักแท้กับงานเขียนบทสารคดีเมื่อเข้าทำงานให้กับบริษัทแปซิฟิ...

ประวัติย่อ อัศศิริ ธรรมโชติ นักเขียนเรื่องสั้น เจ้าของรางวัลซีไรท์ปี พ.ศ. 2524 เกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จบชั้นมัธยมปีที่ 4 จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน แล้วมาศึกษาต่อที่โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา กรุงเทพมหานคร หลังจากเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติแ...

ประวัติย่อ เกิดวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2470 ที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นบุตรคนที่ 3 ของขุนปัญจพรรคพิบูล(พิบูล ปัญจพรรค์) และนางกระแส(โกมารทัต) ปัญจพรรค์ บิดารับราชการกระทรวงมหาดไทย โยกย้ายไปเป็นนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดหลายแห่ง พี่สาวคนโตชื่อชอุ่ม ปัญจพรรค์ เป็นนักประพันธ์ที่มีชื่...

อิศรา อมันตกุล ประวัติย่อ นายอิศรา เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2464 เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวน 10 คน ของ นาย ม.ชาเลย์ และ นางวัน จบชั้นประถมศึกษา จาก โรงเรียนบำรุงวิทยา ถนนจักรพงษ์ และสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา (ปีที่ 8) จาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ในปี พ.ศ. 2472 โดยมีคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษสู...

ประวัติย่อ งานและหน้าที่ราชการ - หัวหน้าฝ่ายวัสดุการศึกษา กองการฝึกหัดครู กรมการฝึกหัดครู - หัวหน้าฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง - ผู้ช่วยเลขานุการกรม กรมการศึกษานอกโรงเรียน - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอก - ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ประเภ...

คุณอุดม วิเศษสาธร เป็นชาวหมู่บ้านท่าเข็น ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา จบปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านพัฒนาเศรษฐกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เคยทำงานที่การพลังงานแห่งชาติ และธนาคารทหารไทย และอดีตผู้อำนวยการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้าน...

เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2518 เป็นนักเขียนรางวัลซีไรท์ ปี พ.ศ. 2552 กับนวนิยายเรื่อง ลับแล, แก่งคอย อุทิศเป็นคนอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จบการศึกษาจากโรงเรียนแสงวิทยา และโรงเรียนวัดศิลป์ราชพินิจ อำเภอแก่งคอย จากนั้นเข้าศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เรียนด้านศิลป...

ประวัติย่อ อุเทน พรมแดง เป็นนักเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายชาวไทย ได้รับรางวัลเกี่ยวกับวรรณกรรมมากมาย จบประถมศึกษาจาก โรงเรียนวัดตะพังคลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จบมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชาการสื่อสาร...

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :