เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง

ประวัติย่อ หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2456 ที่วังกรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ กรุงเทพฯ บิดาชื่อ หม่อมราชวงศ์อั้น นิลรัตน์ มารดา ชื่อเผือก เป็นข้าหลวงพระชายาของเสด็จในกรม ท่านย่าคือ หม่อมเจ้าหญิงสะบาย นิลรัตน์ ซึ่งเป็นนายห้องเครื่องของพระวิมาดาเธอในวังสวนสุนันทา ได้ทรงขอตัวหล...

ประวัติย่อ หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2451 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย เป็นบุตรของ พันเอก หม่อมราชวงศ์นารถ ชุมสาย จบชั้นมัธยม 8 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี ได้รับปริญญาตรีเก...

( เกิดวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2473 ) นักเขียนนวนิยาย เรื่องสั้น และสารคดีเกี่ยวชีวิตเจ้านายในวัง เจ้าของนามปากกา "ศรีฟ้า ลดาวัลย์" "สีฟ้า" และ "จุลลดา ภักดีภูมินทร์" ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2539 หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ เขียน...

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :