เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง

ประวัติย่อ ศ. คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2465 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นธิดาของ ขุนพิทักษ์ประชารมย์ กับ นางพิทักษ์ประชารมย์ สำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.A. (In Library Science) จากมหาวิทยาลัยมิซิแกน สหรัฐอเมิกา ประกาศบัตรพิเศษของยูเนสโก (ว...

ประวัติย่อ เกิดเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2461 ที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนที่น้องทั้งหมด 6 คน ของนายหงษ์และนางแพ บำรุงพงศ์ ซึ่งมีอาชีพนทำนา โดยบิดาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน เดิมมีชื่อว่า “บุญส่ง” เปลี่ยนชื่อตอนที่อายุได้ 20 ปีเศษ เป็นชื่อ “ศั...

ประวัติโดยย่อ ศักดิ์สิริ มีสมสืบเป็นนามปากกา ชื่อจริงคือกิตติศักดิ์ มีสมสืบ เกิดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2500 ที่ชัยนาทแต่ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่ อ.ไพสาลี จ.นครสวรรค์ โดยบิดาได้เปิดโรงเรียนเอกชนชื่อ “นิมิตศึกษา” ศักดิ์สิริ มีสมสืบ เริ่มเข้ารับราชการเป็นครูสอนศิลปศึกษาที่โรง...

ประวัติย่อ ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโททางบรรณารักษ์ศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยฟลอริดา สเตท สหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการเป็นครูโรงเรียนมัธยม ต่อมาเป็นศึกษานิเทศก์ฝ่ายห้องสมุด เลขานุการกรมวิสามัญศึกษา และผู้อำนวยการกองการสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะเดีย...

ประวัติย่อ ศาสตราจารย์ ดร.ระวี ภาวิไล (17 ตุลาคม 2468 - ) ดร.ระวี ภาวิไล สมรสกับ นางอุไรวรรณ ภาวิไล มีบุตร 3 คน คือ ภาสุรี ภาวิไล (เอื้อง) , ภาสกร ภาวิไล (ชื่อเดิม นิรันดร์ ภาวิไล ปัจจุบันได้บวชเป็นพระ เป็นผู้อำนวยการธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัดฝ่ายหิน นาม ภาสกร ภูริวฑฺฒโน) และ อรุณ ภาวิไล (ซ...

ประวัติย่อ ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2431 ที่เรือนไม้หลังหนึ่ง ติดคูด้านใต้วัดพระยาไกร แถวโรงเลื่อยบริษัทบอร์เนียว ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลพระยาไกร อำเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร (ซึ่งปัจจุบันคือ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร) เป็นบุตรของนายหลีกับนางเฮ...

ศิลปินแห่งชาติปี พ.ศ. 2549 สาขาวรรณศิลป์ อาจารย์มณีเป็นชาวเชียงใหม่โดยกำเนิด เกิดที่บ้านขี้เหล็กน้อย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สมรสกับอาจารย์บุญยิ่ง พยอมยงค์ หลังจากเกษียณอายุราชการ อาจารย์มณีพำนักอยู่ที่บ้านพักที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยประสบปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการมองเห็น ...

ประวัติย่อ ศิริพงษ์ บุญราศรี เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2490 ที่กรุงเทพ ฯ เป็นนักเขียนอิสระ เคยรับราชการทหารที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ สำหรับผลงานที่ผ่านมามีทั้ง บทสัมภาษณ์, บทความ, นวนิยายเรื่องสั้น-ยาว ในหนังสือนิตยสารแลหนังสือพิมพ์รายวัน-เริ่มที่นิตยสารโลกดารา-ไดอารี่คู่ชีวิต,...

ประวัติย่อ ศิริวร แก้วกาญจน์ เกิด มีนาคม พ.ศ. 2511 ประวัติการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มเข้าสู่โลกการอ่านอย่างจริงจังตอนเรียนที่วิทยาลัยศิลปะหัตกรรม นครศรีธรรมราช จากนั้นก็ เข้าไปเป็นทหารอยู่ในกองทัพภาคที่ 4 เป็นเวลา 1 ปี เริ่มเข้าสู่โลกข...

วินัย บุญช่วย นามปากกา ศิลา โคมฉาย วันเกิดวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ก่อนจะมาเรียนต่อที่เรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นช่วงเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ด้วยความเป็นหนอนหนังสือ ประกอบกับมีโ...

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :