เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง

'ภาคินัย กสิรักษ์' ใช้นามปากกาว่า 'ภาคินัย' กับ 'แอมป์' เป็นคนสุโขทัย ไปเติบโตที่เมืองเพชรบุรี ก่อนจะเข้ามาเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร เป็นคนรักการอ่านมาตั้งแต่เด็ก และเริ่มต้นฝึกฝนความเป็นนักเขียนด้วยการเขียนกลอนวัยรุ่น ต่อเนื่องมาจนถึงเขียนบทความ และได้รว...

ประวัติย่อ ภาณุ ตรัยเวช เป็นนักเขียนชาวไทย ที่ได้รับรางวัลจากการเขียนมาแล้วมากมาย เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2523 ปัจจุบันศึกษาปริญญาเอกวิชาอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ที่ University of California at Los Angeles โดยได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นสุดยอดแฟนพันธ์แท้วรรณกรรมเยาวชนควบ...

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :