เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง

พ.ญ.ชัญวลี ศรีสุโข เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ เกิดในครอบครัวศิลปินมีคุณแม่เป็นกวี-นักเขียน ใช้นามปากกาว่า นที ศรีสวัสดิ์ มีคุณตาเป็นช่างฟ้อนและครูดนตรีไทย หากมองในเวทีประกวดวรรณกรรมบ่อยครั้งมักจะมีชื่อของ ชัญวลี ศรีสุโข ติดโผอยู่เป็นประจำ ชัญวลี ศรีสุโข เป็นนักศึกษาทุน แพทยศาสตร์บัณฑิต จาก มห...

ประวัติย่อ พันตำรวจเอกสุวิระ ทรงเมตตา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 และทำงานบริหารให้กับกลุ่มเกษตรรุ่งเรือง และบริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) สมรสกับนางศิริวรรณ ดำเนินชาญวนิชย์ (กรรมการรองผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เกษตรรุ่งเรืองพืชผล, กรรมการผู้จัดการ บริ...

พงษ์ลดา อิทธิเมฆินทร์ เกิดวันที่ 10 มีนาคม 2502 จบปริญญาตรีสาขาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังเรียนจบก็ได้ผ่านการทำงานมาหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโฆษก นักแสดง นักจัดรายการวิทยุ และพิธีกรรายการโทรทัศน์ หลังจากมีประสบการมากพอควรจึงตัดสินใจไปเรียนต่อปริญญาโท สาขาบริหารวิทยุโทรทั...

ประวัติย่อ นายพงษ์ศักดิ์ ขำเพชร เกิดวันที่ 7 มิถุนายน 2509 ที่อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2532 และเข้าศึกษาหลักสูตรมานุษยวิทยามหาบัณฑิตที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2538 ปัจจุบันประกอบอาชีพทนายความ...

ประวัติย่อ พจนา จันทรสันติ เป็นคนกรุงเทพฯโดยกำเนิด เคยเข้าเรียนที่ธรรมศาสตร์ ปี่ 2517 เรียนอยู่เทอมเดียวก็ลาออกไปแสวงหาเสีย 2 ปี แล้วสอบเข้าใหม่ที่คณะวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์ แต่ไม่จบ เป็นนักเขียนนักแปลที่มีผลงานมากมาย เป็นนักแสวงหาที่มีบางคนเคยเรียกเขาว่า "ฤาษีในป่าคอนกรีต" มีมากมาย ฯลฯง...

ประวัติย่อ พรทิพย์ บุญมงคล จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัยเมื่อรั้วจามจุรียังสะพรั่งด้วยใบและหอมด้วยกลิ่นดอกอันบริสุทธ์ มีโอกาสได้สอนหนังสืออยู่บ้าง ส่วนมากเป็นนักเรียนโรงเรียนสลัม ลอยต้องสอนฟรี แต่แล้วชะตากรรมก็พาให้ได้ไปทำงานธนาคารอยู่หลายปี หากความที่ใจไม่รักใ...

ประวัติย่อ เกิดที่พังงา จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อครั้งยังเรียน อยู่เป็นสมาชิกของชมรมวรรณศิลป์ เมื่อจบออกมาไปเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ผู้จัดการอยู่หลายปี ก่อนย้ายไปอยู่หนังสือพิมพ์ไทยไฟแนลเชี่ยนและหนังสือพิมพ์สื่อธุรกิจของค่ายเดลินิวส์ เป็นลำดับ เริ่มงานแป...

ประวัติย่อ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (นามเดิม: ประยุทธ์ อารยางกูร) หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนามปากกา "ป.อ.ปยุตฺโต" เกิดวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2481 ณ บ้านใกล้ริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรี (แม่น้ำท่าจีน) ฝั่งตะวันออก บริเวณตลาดศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ...

ประวัติย่อ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) เป็นพระนักเผยแผ่ที่เป็นที่รู้จักดีรูปหนึ่งของเมืองไทยในปัจจุบัน ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ. 2500 บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ เมื่อ พ.ศ. 2526 ปัจจุบันพระไพศาลเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ พระไพศาล เป็นพระนักวิชาการ นักคิดนั...

ประวัติย่อ พระยาศรีสุนทรโวหาร เป็นชาวฉะเชิงเทรา เมื่ออายุได้ประมาณ 6-7 ปี เรียนหนังสือไทยกับหลวงบรรเทาทุกข์ราษฎร์ กรมการเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่ของท่าน ในขณะที่หลวงบรรเทาทุกข์ราษฎร อุปสมบทเป็นภิกษุอยู่ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร เมื่ออายุ 13 ปี ท่านได้เข้าไปศึกษาต่อในพระนคร อยู่กับสามเ...

พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2520 พระองค์หญิงได้สิ้นพระชนม์เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีของพระองค์ท่านที่ทรงกล้าหาญ เสียสละ และจงรักภักดี รัฐบาลในสมัยนั้นจึงได้เสนอให้ตั้งชื่อถนนซุปเปอร์ไฮเวย์จากดินแดงไปรังสิตว่า “ถนนวิภาวด...

ประวัติโดยย่อ พลโทกาจ กาจสงคราม (หลวงกาจสงคราม - เทียน เก่งระดมยิง) อดีตแม่ทัพภาคที่ 1 ของกองทัพบกไทย ช่วงปีพ.ศ. 2491-2492และอดีตอธิบดีกรมศุลกากร พ.ศ. 2481-2485 หลวงกาจสงคราม เป็นหนึ่งในสมาชิกคณะราษฎรฝ่ายทหาร ผู้ก่อการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ...

ประวัติย่อ เป็นนามปากกาของนักเขียนที่เคยมีผลงานหลายรูปแบบ จบปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตหัวหน้าข่าว และคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ผ่านงานบรรณาธิการ ผู้จัดรายการวิทยุ และละครโทรทัศน์ เป็นกรรมการตัดสินรางวัล “ตุ๊กตาทอง” “เมขลา” และ “โท...

ประวัติย่อ พลอากาศเอกหะริน หงสกุล เกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2457 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรของหลวงอนุภาณดิสยานุสรรค์ (เชื่อ หงสกุล) อดีตธรรมการมณฑลพายัพ กับ พระพี่เลี้ยงหวน (สุรนินทน์) อดีตพระพี่เลี้ยงในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเร...

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :