เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง

เกิดวันที่ (26 พฤษภาคม 2499 ) เป็นนามปากกาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญา สังขพันธานนท์ เกิดที่ ต.ท่ามะเดื่อ อ.เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เป็นบุตรคน​ที่ 6 ในจำนวน 8 คน ของนายชู และนางคลี่ สังขพันธานนท์ บิดาเป็นครู นามสกุลเดิม คือ ชูแหละ สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษมุสลิม จบการศึกษา กศ.บ.จากมหาวิทยาลัยศร...

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :