เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง

ประวัติย่อ ป. อินทรปาลิต เป็นนามปากกาของ ปรีชา อินทรปาลิต (12 พฤษภาคม พ.ศ. 2453 - 25 กันยายน พ.ศ. 2511) เกิดที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนโตของ พ.ท. พระวิสิษฐพจนาการ (อ่อน) กับนางชื่น เกิดที่ตำบลยมราช อำเภอดุสิต เขตพระนคร เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนโสมนัสและเรียนต่อที่โรงเรียนนายร้อยฝ่ายประถม รุ่นเด...

ประวัติย่อ ป. บูรณปกรณ์ มีชื่อจริงว่า นายป่วน บูรณศิลปิน เกิดวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ เป็นบุตรชาย ของ คุณพริ้ม บุนนาค และคุณพริ้ม บุนนาค คือธิดาของ พระยาสรราชภักดี(วัน บุนนาค) เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดสระเกศ วัดเบญจมบพิตร และ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เนื่อง จาก กำพร้าบิดาตั้งแต่อายุยังน้อย จึงต้องท...

ประวัติย่อ ปกรณ์ ปิ่นเฉลียว เป็นนักเขียนเรื่องสั้นมือฉมังคนหนึ่ง โดยอาชีพแล้วเป็นนายตำรวจสามารถนำประสบการณ์ชิวิตของตำรวจภูธรถ่ายทอดออกมาได้อย่างถึงเลือดถึงเนื้อ ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักเขียนเรื่องสั้นชั้นแนวหน้าคนหนึ่งของเมืองไทย เสน่ห์อันยิ่งยงของเขาอยู่ที่เค้าโครงเรื่องอันประทับใจชนิดแปลกประห...

ประวัติย่อ เกิดที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป้นคนไทยคนแรกที่สอบได้ทุนจากมูลนิธิธอมสันให้ไปศึกษาต่อทางด้านวิชาการหนังสือพิมพ์ที่ประเทศอังกฤษ ประสบความสำเร็จ จากนั้นได้เข้าประจำตำแหน่งกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ "ไทย-สัปดาห์", ...

ประวัติโดยย่อ ประกาศิต คนไว เกิดเมื่อ 21 กันยายน 2521 มีพี่น้อง 3 คน เป็นลูกชายคนกลางคนเดียว ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา เขาเรียนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านนาสะเม็ง ระดับมัธยมที่โรงเรียนดอนตาลวิทยา ระดับ ป.กศ.สูง ที่วิทยาลัยพลศึกษา จ.ศรีสะเกษ และระดับปริญญาตรีที่สถาบันราชภัฏสุรินทร์ (ภาคสม...

ประวัติโดยย่อ ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2462 ณ กรุงเทพฯ เดิมชื่อ ประคิณ กรองทอง หรือ เออเชนี (Eug Enie) ซึ่งเป็นชื่อนักบุญของศาสนาคริสต์ที่นับถือ มีความหมายว่า “เกิดดี” แต่ต้องเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคนิยมไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม อย่างไรก็ตามช...

ประวัติโดยย่อ ประชาคม ลุนาลัย มีชื่อจริงว่า วิชชา ลุนาลัย เกิดวันที่ 15 ธันวาคม 2502 เป็นชาวยโสธรโดยกำเนิด เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ตั้งแต่อายุ 17 ปี ด้วยความมุ่งหวังว่าจะมาเรียนหนังสือต่อเพื่อว่าจะได้เป็นนักเขียนให้ได้ในอนาคต แต่ด้วยโชคชะตาและความยากจนผลักดันให้ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพแทนโดยทิ้งความฝันข...

ประวัติย่อ ประภัสสร เสวิกุล เกิดที่กรุงเทพฯ เมื่อ 22 เมษายน 2491 เรียนหนังสือจบมัธยม 6 ที่โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปต่ออำนวยศิลป์และพาณิชการราชวิถี แล้วเรียนนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรียนไม่จบต้องออกไปรับราชการที่เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายหลังได้รับทุ...

ประวัติย่อ ประภาศรี เทียนประเสริฐ เกิด พ.ศ. 2483 อ.หนองแค จ.สระบุรี การศึกษา บัณฑิตสาขาชีววิทยาหน้าที่การงานข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษา “นจวท” และนักเขียนอิสระ การทำงาน ปี 2538-2539 กรรมการจัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติมด้านครอบครัวศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ หนังสืออ่...

ประมวล ดาระดาษ - เกิด 2 กันยายน 2502 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม - การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (2518) - มีผลงานตีพิมพ์ ปกิณกคดี ในหนังสือ ฟ้าเมืองทอง ปี 2522 (เรื่อง “รำวงแห้ง”ครึ่งหน้า ได้ค่าเรื่อง 30 บาท ถ้าจะเรียกว่าเป็นจุดแจ้งเกิดของการเป็นนัก...

ประวัติย่อ ประมูล อุณหธูป นักเขียนที่ใช้นามปากกาว่า อุษณา เพลิงธรรม ประมูล อุณหธูป เกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2463 บิดาชื่อ อุณห์ มารดาชื่อ เพิ่ม เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนเทวะกุญชร บ้านหม้อ โรงเรียนมัธยมกล่อมพิทยา แล้วเรียนต่อ โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่ออายุ 18 ได้เข้าเรียน...

เกิด 1 มกราคม พ.ศ. 2477 (82 ปี) ที่ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ครอบครัวมีอาชีพทำนา จบการศึกษาชั้นต้นจากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม และได้รับทุนศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำเร็จประกาศนียบัตรครูประถม เมื่อ พ.ศ. 2498 และศึกษาต่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท...

ประเสริฐ สว่างเกษม ประวัติ ประเสริฐ สว่างเกษม นามนี้อาจไม่คุ้นชื่อสำหรับนักอ่านรุ่นใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากเขาได้สร้างผลงาน ไว้ไม่มากนัก ด้วยประสบการณ์ชีวิตของนกน้อยจากไร่ส้มจากโคราชบ้านเกิดสู่เมืองฟ้าอมร สู่ถนนสายวรรณกรรมสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับกลุ่มเพื่อนหนุ่มในยุค “ช่อฟ้า” “เฟื่อง...

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :