เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง

ประวัติโดยย่อ นพพร บุณยฤทธิ์ เกิดเมื่อ 8 เมษายน พ.ศ. 2469 ที่ฝั่งธนบุรี เป็นบุตรคนเดียวของนายสวัสดิ์และนางเจริญ บุณยฤทธิ์ จบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แล้วเริ่มงานหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2488 เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ "ชาติไทยรายวัน" มี เฉนียน บุญยเกียรติ เป็นบรรณาธิการ ...

ประวัติประวัติโดยย่อ นพรุจ หิญชีระนันทน์ ผู้ใช้นามปากกาว่า แสงศรัทธา ณ ปลายฟ้า เกิดที่เชียงใหม่เมื่อสามสิบกว่าปีก่อน แล้วมาเติบโตที่กรุงเทพฯ จบชั้นมัธยมที่โรงเรียนปานะพันธุ์ เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แต่เรียนไม่จบเนื่องจากเบื่อระบบการเรียนแบบท่องจำ เพราะผลกระทบทางจิตใจจากการเมืองใ...

รอง ประวัติโดยย่อ ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร เกิดเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2484 จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญตรี (ร.บ.) เกียรตินิยมดีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (M.A.) สองปริญญา คือ ด้าน Diplomacy and World Affairs จาก Occidenta...

ประวัติย่อ นฤมล จันทรางกูล เป็นนามปากกาของ นฤมล ไชยจันทร์ เกิดที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี 2479 สูญเสียนัยน์ตาทั้งสองข้างเมื่ออายุได้สองขวบ เนื่องจากเป็นหัด สุดความสามารถของแพทย์ในสมัยนั้นจะรักษาได้ เข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนสอนคนตาบอดที่ถนนสาทรใต้ จังหวัดพระนคร เรียนอยู่ห้าปี จึ...

ประวัติย่อ นันท์ นันทคุณ เป็นนามปากกาหนึ่งที่ใช้ในงานเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ของ พินิจ นันทวิจารณ์ นักหนังสือพิมพ์ที่คลุกคลีอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนไทยมาอย่างโชกโชน ทั้งในยุคเผด็จการประชาธิปไตยครึ่งใบและเต็มใบ เคยเป็นหัวหน้าข่าวในประเทศและต่างประเทศ ผ่านการทำข่าวในสมรภูมิเวียดนาม กัมพูชา และลาวในสม...

ประวัติย่อ นายชิต บุรทัต (6 กันยายน พ.ศ. 2435 - 27 เมษายน 2485) บุตรนายชู นางปริก เดิมนามสกุล "ชวางกูร" เข้าศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนวัดราชบพิธ และเข้าศึกษาจนจบชั้นมัธยมบริบูรณ์ ที่โรงเรียนวัดสุทัศน์ เมื่ออายุได้ 15 ปี บิดาจึงให้บวชเป็นสามเณร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีพระเจ้าวรวงศ...

ประวัติย่อ น้ำอบ มีชื่อจริงว่า อิราวดี นวมานนท์ เป็นบุตรสาวของ นายแพทย์ไฉน เรืองศิริ เกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2494 ที่กรุงเทพฯ เริ่มต้นการศึกษาที่อนุบาลหลังสวน จบ ป.4 จบป.4 ที่ราชินีบนจากนั้นก็ไปเรียนต่อที่ดาร์จิริ่ง อินเดีย และกลับมาศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ภาษาฝรั่งเศสและส...

ประวัติย่อ เกิดวันที่ 9 เมษายน ปี พ.ศ.2487 ที่ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย เดิมชื่อนิคม แระกอบวงศ์ ภายหลังเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็น “รายยวา” เริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย และสำเร็จปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่ม...

ประวัติย่อ ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2483 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี, โท สาขาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน และกลับมารับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

ประวัติย่อ นิมิตร ภูมิถาวร นามสกุลเดิม ภักดี เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 ที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง 3 คน บิดามารดาเป็นชาวนาชื่อ นายมั่น และนางนวม ภูมิถาวร สมรสกับนางสมัย ภูมิถาวร เมื่อ พ.ศ. 2501 มีบุตรธิดา 4 คน คือ 1. นางเนตรทราย บุญเกต...

ประวัติย่อ เกิดที่ จ.แพร่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2498 จบปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงปี 2523 เริ่มเขียนหนังสือและทำหนังสือตั้งแต่ช่วงงที่ยังเป็นนักศึกษาเคยผ่านงานนิตยสารและหนังสือพิมพ์มาหลายฉบับ เช่น การะเกด, วีดีโอ แอนด์ ทีวี, สู่อนาคต,เจนเนอเรชั่น ในอดีตเคยเป็นบรรณาธิการบริหารนิต...

ประวัติย่อ ถือกำเนิดในครอบครัวข้าราชการชั้นผู้น้อย มารดาเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก บิดาเป็นผู้เห็นความสำคัญของการศึกษาและการอ่านหนังสือ จึงได้รับการปลูกฝังความคิดนี้มาแต่เยาว์วัย เมื่อจบชั้นมัธยม 6 จากโรงเรียนเบญจมราชาลัยก็ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จนได้วุฒิป.ป. แล้วจึ...

ประวัติย่อ นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ เกิดที่บ้านริมคลองบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เมื่อปี 2488 บิดาเป็นชาวบางขุนเทียน มารดาเป็นชาวอำเภอท่าเรือ อยุธยา เรียนจบชั้นประถมศึกษาที่วัดมะเกลือ (วัดมงคลวราราม)ดาวคนอง และไปจบชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนวัดราชโอรส(วัดจอมทอง) ซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วนๆ ในย่าน...

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :