เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง

เอรี่ ธนัดดา สว่างเดือน เรื่องราวชีวิตของผู้หญิงกลางคืนอยู่ในมุมมืด เมื่อถูกฉายออกมาในที่แจ้งใครบ้างที่ไม่อยากรู้ ใครบ้างไม่อยากฟัง ชีวิตของลูกผู้หญิงที่พาตัวเองสู่ซ่องในฐานะโสเภณี ขายตัวเพื่อแลกเงิน ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจเกือบทั้งหมดถอนตัวไม่ขึ้น ด้วยเหตุผลนานับประการสุดแต่ใครจะหามาก...

ประวัติย่อ ธราธิป เป็นนามปากกาของธราธิป ชอบธรรม จบรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นคนชอบอ่านหนังสือ เล่มที่ชอบมากที่สุดสำหรับหนังสือภาษาไทยที่นอกจากที่ตัวเองเขียนแล้วคือ เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา ของท่านพุทธทาสภิกขุ สำหรับหนังสือแปลที่ชอบมากที่สุดคือ วอลเดน ของเดวิด ธอโร แปลโดย สุริยฉัตร ชัยมงคล เค...

ธารา ศรีอนุรักษ์ (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 - ปัจจุบัน) นักเขียนเรื่องสั้นชาวนครศรีธรรมราช เจ้าของนามปากกา ธาร ธรรมโฆษณ์ ประวัติ ธารา ศรีอนุรักษ์ เกิดในปี พ.ศ. 2518 เป็นคนตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกำเนิด หลังจากศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดเขาน้อย​จังหวัด...

ประวัติย่อ ธีรภาพ โลหิตกุล เป็นนักเขียนสารคดีอิสระ ที่มีคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับและเป็นวิทยากรพิเศษถ่ายทอดเทคนิคการเขียนสารคดีในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ธีรภาพ เป็นชาวกรุงเทพ เกิดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2501 เรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ จบปริญญาตรีคณ...

ประวัติย่อ ธีรยุทธ บุญมี เกิดในครอบครับที่ยากจน เขาเกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2493 เรียนจบมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปี 2511 โดยได้คะแนนเป็นที่ 1 ของประเทศและมีนิสัยรักการอ่านมาแต่เด็ก หัวดี และเรียนเก่ง มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษ ด้วยความสนใจเขาได้เขียนนิยายวิ...

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :