เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง

ประวัติย่อ ทมยันตี เป็นนามปากกาของ คุณหญิงวิมล เจียมเจริญ เกิดที่กรุงเทพมหานคร บิดาเป็นทหารเรือ ส่วนเชื้อสายทางมารดาเคยเป็นชาววัง วิมลศึกษาชั้นประถมปีที่ 1 ถึงมัธยมปีที่ 8 ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จากนั้นเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ภายหลังเปลี่ยนมาเรียนคณะพณิชยศาสตร์และก...

ประวัติย่อ ทวีป วรดิลก เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๑ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรอำมาตย์โทพระทวีปธุระศาสน์ (วร วรดิลก นามสกุลเดิม พรหมบุตร ) อดีต “เจ้าเมือง” กระบี่และชลบุรี ซึ่งถูกปลดออกจากราชการภายหลังกรณีกบฏบวรเดช กับนางจำรัสชีวกานนท์ เป็นบุครคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้องทั...

ทองใบ ทองเปาด์ (12 เมษายน พ.ศ. 2469 - 24 มกราคม พ.ศ. 2554) ทนายความ นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539 และสมาชิกวุฒิสภา ทองใบ ทองเปาด์ เกิดที่ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวน 6 คนของ นายหนู และนางเหง่า ...

ประวัติย่อ ทินกร หุตางกูร เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียนจบระดับปริญญาตรีทางด้าน คณะมนุษยศาสตร์ ( อังกฤษ ) จากรั้วพ่อขุน ทินกร หุตางกูรเข้าสู่วงการน้ำหมึกด้วยการเขียนบทความ วิพากษ์วิจารณ์ ภาพยนตร์-ดนตรี ต่างประเทศ ซึ่ง การะเกตุ ศรีปริญญาศิลป์ที่ขณะนั้นยังทำงานอยู่กับประพันธ์สาส์นได้พูดคุยกั...

ประวัติย่อ ม.ศ.5 เรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ วศ.บางแสน ต่อปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การศึกษา บางแสน พอจบจึงได้ต่อปริญญาโท วท.ม. สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำงานเป็นข้าราชการครู กรมสามัญศึกษา และข้าราชการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน เป็นนักวิชาการ ร่วมทำหลักสูตรเอกสารเขียนแบบเรียนทำงานว...

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :