เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง

ประวัติย่อ ถนอม มหาเปารยะ เกิดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2451 ตำบลนางเลิ้ง กรุงเทพฯ เป็นบุตรขุนอนุธนการตรวจ (ถม อรชุนกะ) และนางเนื่อง อรชุนกะ เรียนที่โรงเรียนสตรีวังหลัง แล้วย้ายไปเรียนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย แต่ยังเรียนยังไม่ทันจบชั้นมัธยมปีที่ 8 ก็ลาออกเพื่อไปทำงาน มาทำงานที่บริษัทหลุยส์ ...

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :