เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง

ประวัติย่อ ตติยา ใจบุญ เกิด 22 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ที่ จ.อุตรดิตถ์ การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2526 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 การทำงาน เป็น นักธรณีวิทยา กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2527-2528 นักวิชาการศึกษา...

ต๊ะ ท่าอิฐ ประวัติย่อ ชูศักดิ์ ราษีจันทร์ เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง มีผลงานเขียนสารคดี ชีวิตของมัคคุเทศก์ใน ชุด "ไกด์บางกอก" ด้วยนามปากกา "ต๊ะ ท่าอิฐ" ผลงานนวนิยายแนวบู๊ ที่มีบทรักวาบหวามพิศดาร ด้วยนามปากกา "ก้องหล้า สุรไกร" และสารคดีเกี่ยวกับทหารรับจ้างของไทยในลาว...

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :