เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง

ประวัติโดยย่อ ฉลอง โหลสกุล หรือ วรภ วรภา เกิดที่หมู่บ้านในตำบลริมทะเลชื่อ ตันหยงโป ตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.สตูล เป็นชาวพุทธที่เติบโตมาในหมู่บ้านมุสลิม เรียนจบ ป.กศ. และ ป.กศ.สูงจากวิทยาลัยครูสงขลา ปริญญาตรี (เอกภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโท (เอกการบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลั...

ประวัติย่อ เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 ที่บ้านตระกูลวิเศษสุวรรณภูมิ ถนนปากน้ำ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี บิดาขุนวิเศษสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นข้าราชการฝ่ายศุลกากร และมารดาสะอาด รัตนกุล (บิดามารดาแยกทางกัน) เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง 4 คน ชีวิตวัยเด็กได้รับการเลี้ยงดูจากตาย...

ประวัติย่อ เกิดวันที่ 2 มีนาคม 2515 ที่ ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เรียนชั้นประถมที่นั่น พยายามเรียนนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมกับทำงานไปด้วย แต่เรียนไม่จบ เพราะงานเยอะไม่มีเวลาไปสอบ เป็นนักอ่านมาตั้งแต่เด็กจวบจนวัยรุ่น อ่านสารพัด ทั้งการ์ตูนญี่ปุ่น นิตยสารวัยรุ่น เช่น วั...

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :