เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง

ประวัติย่อ คมทวน คันธนูเป็นกวี นักเขียนเรื่องสั้น บทความและนวนิยาย ชื่อจริง ประสาทพร ภูสุศิลป์ธร เกิดเมื่อ พ.ศ. 2493 ที่กรุงเทพฯ เขาเริ่มเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนดรุณวัฒนา เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนชิโนรส และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จบการศึกษาจากคณะวารสารศาส...

ประวัติโดยย่อ อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราช จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ สำเร็จนิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อนได้ทุนรัฐบาลไปเรียนต่อด้านเดียวกันที่มหาวิทยาลัยคอร์แนลล์ (Cornell) ประเทศสหรัฐอเมริกา เขากลับมาทำงานใช้ทุนในส่วนราชการและหน่...

ประวัติโดยย่อ คารม ธรรมชยากร หรือที่คุ้นเคยกันในนามปากกาชิด ชยากร หรือปริศนา ปรัศนี เกิดและใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา จบการศึกษาปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา, ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา, บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เคยใช้ชีวิตวัยทำงานอยู่...

ประวัติย่อ คำพูน (หรือชื่อเดิมว่านายคูน) บุญทวี เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๔๗๑ ที่บ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล กิ่งอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร บิดาเป็นครูประชาบาล ชื่อนายสนิท บุญทวี มารดาชื่อนางลุน บุญทวี เป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้องทั้งหมด ๗ คน สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ ที่โรงเรียน...

ประวัติย่อ เกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2473 ที่บ้านหนองสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 7 คน ของนายสวย และนางขำ ศรีนอก ซึ่งมีอาชีพทำนา จบชั้นมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนประจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาสอบเทียบชั้นมัธยมตอนปลายได้จึงสมัครเข้าเรียนท...

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :