เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง

ประวัติโดยย่อ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ (9 ก.พ. พ.ศ. 2509 ที่ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง -13 ก.พ. พ.ศ. 2549) เป็นนักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี พ.ศ. 2539 จากหนังสือรวมเรื่องสั้น แผ่นดินอื่น เป็นสมาชิกก่อตั้งของกลุ่มนาคร เคยเป็นบรรณาธิการหนังสือไรเตอร์ แมกกาซีน ได้รับรางวัลช่อการะเกดสองครั้ง จากเรื่องสั้น สะพานขาด แ...

ประวัติโดยย่อ กรุณา กุศลาสัย (10 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 - 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552)เป็นนักเขียนบทความและสารคดี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาฮินดี ภาษาสันสกฤต และวัฒนธรรมอินเดีย ได้รับการเชิดชูเกียรติ รางวัลศรีบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2538 รางวัลนราธิป ประจำปี พ.ศ. 2544 และ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ....

ประวัติโดยย่อ กฤษณา อโศกสิน นามปากกาที่แพร่หลายมากที่สุดของ สุกัญญา ชลศึกษ์ นักประพันธ์สตรีที่นับได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในด้านการประพันธ์นวนิยาย จนสามารถเรียกได้ว่าเธอคือ ราชินีนักเขียนนวนิยาย ก็คงจะไม่มีผู้ใดกล้าคัดค้าน เธอได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนท่านหนึ่งที่พัฒนางานเขียนขอ...

กัณหา เคียงศิริ (26 กุมภาพันธ์ 2454 - 23 มิถุนายน 2542) นักเขียนหญิงที่มีชื่อเสียงของไทย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปีพ.ศ. 2529 มีนามปากกาว่า ก.สุรางคนางค์ กัณหา เคียงศิริ เดิมชื่อ ชื้น วรรธนะภัฎ เขียนในแนวสัจนิยม ยึดถือความสมจริง มีผลงานเขียน 200 เรื่อง คือ นวนิยายเรื่องสั้น 100 เรื่อง นวนิยาย...

ประวัติโดยย่อ กาญจนา นาคนันทน์ เป็นนามปากกาของ นงไฉน ปริญญาธวัช เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2464 ที่ จังหวัดชัยภูมิ จบการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม และปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มพิมพ์งานประพันธ์ในหนังสือ " นครสาร " เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2489 มีความชำนาญในการเขียนนว...

ประวัติโดยย่อ กิ่งฉัตร เป็นนามปากกา ปาริฉัตร ศาลิคุปต์ เป็นบุตรของ พล.ร.อ.วิเชียร และ องุ่น ศาลิคุปต์ จบมัธยมที่โรงเรียนสตรีวิทยา และจบปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิ่งฉัตรเริ่มอ่านหนังสือตั้ง...

ประวัติโดยย่อ ศาสตราจารย์คุณหญิงกุหลาบ เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2461 จบการศึกษาอักษรศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2482 เข้ารับราชการเป็นครู กระทรวงศึกษาธิการ ประจำทำงานครั้งแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาย้ายมาเป็นอาจารย์ตรี ในโรงเรียนครูมัธยม กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึก...

ประวัติโดยย่อ กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือรู้จักกันดีในนามปากกาว่า ศรีบูรพา(31 มีนาคม พ.ศ. 2448 — 16 มิถุนายน พ.ศ. 2517) เป็นนักเขียนชื่อดังชาวไทย กุหลาบเกิดในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นชาวกรุงเทพฯ พ่อชื่อสุวรรณ เป็นเสมียนเอก ทำงานอยู่กรมรถไฟ แม่ชื่อสมบุญ เป็นชาวนาอยู่จังหวัดสุพรรณบุรี นายสุวร...

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :