เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง
 
ประวัติโดยย่อ

     กาญจนา นาคนันทน์ เป็นนามปากกาของ นงไฉน ปริญญาธวัช เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2464 ที่ จังหวัดชัยภูมิ จบการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม และปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มพิมพ์งานประพันธ์ในหนังสือ " นครสาร " เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2489 มีความชำนาญในการเขียนนวนิยาย บทความ สารคดี เรื่องสั้น และบทกวี มีความสามารถเขียนหนังสือได้หลายแนวหลายประเภท มีผลงานการประพันธ์หลายประเภทอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีเรื่องยาวประมาณ 50 เรื่อง และ เรื่องสั้นอีกกว่า 100 เรื่อง

นงไฉนถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557

ผลงานสารคดี

1.คุณป้าท่องโลก

2.พระพี่นางสุพรรณกัลยาณี

ผลงานวรรณกรรมเยาวชน

1.นิทานคุณย่า (แปลจากนิทานรัสเซีย)

2.เขาชื่อเดช

3.สามดรุณ (ได้รับรางวัลงานวันสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2521)

4. หนูชอบเชียงเมี่ยง

5.โลกกว้าง

6.บ้านหนูอยู่หาดเสี้ยว (ได้รับรางวัลหนังสือเด็กเยาวชนบัวหลวง พ.ศ. 2521)

7.แม่ - ไต้ฝุ่นมาแล้ว (พายุเกย์ พ.ศ. 2519)

8.ผมชื่อไอ้จุก

ผลงานชุดพุทธศาสนา และจริยธรรม

1.พี่ชาย

2.หนูน้อยกลอยใจ

ผลงานนวนิยาย

1.กุ้งนาง

2.เกวลีสอยดาว

3. โขมยที่รัก

4.จุดหมายปลายทางของการดา

5.คนึงนิจ

6.แค่ขอบฟ้า

7.ชื่นชีวานาวี

8.ทาง(ห)ลวง

9.ธรณีนี่นี้ใครครอง(ได้รับรางวัลงานวันสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2518)

10.ผู้กองยอดรัก

11.ยอดรักผู้กอง

12.ผู้กองอยู่ไหน

13.ผู้ใหญ่ลีกับนางมา (เป็นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลายปีมาแล้ว)

14.บ่วงโลกีย์

15.บุญส่ง

16.หัวใจที่เบ่งบานด้วยความรัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :